Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Програма за Обучение на ENGINE-HUB България

Програма за Обучение
на ENGINE-HUB България

Програма за обучение

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Моделът на кръгова икономика – нови възможности за устойчиво кръгово развитие

по проект от Програма за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”: Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика в трансграничната зона на Гърция-България

Семинар ще се проведе на 9ти и 10ти  /събота и неделя/ Септември 2023г. в хотел Парадайс, Огняново, общ. Гърмен. Разходите по настаняване и вечеря, закуска, обяд и кафе паузи на участниците се поемат по Програмата.

Прилагаме:         Покана
                               Информационна брошура за проекта      

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 766

 

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Основни насоки при изготвяне и изпълнение на бизнес план – маркетинг, продажби, доставки

Дата: 20 септември 2023
Начало: 10.00 часа
Място: гр. Благоевград

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 766

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Основни насоки при изготвяне и изпълнение на бизнес план – законодателство и финансово управление в икономическата област на бизнес плана

Дата: 21 септември 2023
Начало: 10.00 часа
Място: гр. Благоевград

 

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 7661

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР:

Предоставяне на ноу-хау по теми, свързани със съществуващи технологии и добри практики в области на кръговарта икономика, в която ще се реализират бизнес идеите

След обучението, свързано с основните насоки за създаване и изпълнение на бизнес план, ще бъде организирано обучение, както следва:

Ще бъдат сформирани групи  въз основа на типа бизнес в сектор на кръговата икономика, идентифициран от маркетинг и GAP анлиза, в която инженерите искат да създадат бизнес. Експерти ще предоставят ноу-хау по теми, свързани със съществуващи технологии и добри практики в съответната област на групата.

Дата: 09 октомври 2023
Начало: 13.00 часа
Място: гр. Благоевград

 

Записване на е-майл:  enginehub_participation@uceb.eu , контакти 0884 705 76613

Материали за обучение

Тук ще намерите обучителни материали по програмата за сваляне. Материалите са на български език.

Допълнителни материали за кръговата икономика и създаването на собствен бизнес и предприемачески умения

Допълнителен материал

Кръгова икономика в изградената среда
Този материал е свързан с принципите на кръговата икономика и как тя може да бъде интегрирана в ежедневната практика, свързана със застроената среда