Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Семинар – Хотел Парадайс, с. Огняново – 09-10 септември 2023г.

Моделът на кръгова икономика - нови възможности за устойчиво кръгово развитие

по проект от Програма за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”:
  Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика в трансграничната зона на Гърция-България

Семинарът беше открит от г-н Илия Шербетов – председател на УС на ТПП- Гоце Делчев.
Присъстващите имаха възможност да получат информация по две основни теми: „Моделът на кръговата икономика – нови възможности за устойчиво кръгово развитиe“ и „Изготвяне на бизнес план“.  

Основни принципи на кръговата икономика. 
Предизвикателства и възможности

д-р инж. Яна КЪНЧЕВА – главен асистент към Университет по архитектура, строителство и геодезия. Senior LCA & EPD consultant към One Click LCA 

Устойчиво управление на материалите

д-р инж. Яна КЪНЧЕВА – главен асистент към Университет по архитектура, строителство и геодезия. Senior LCA & EPD consultant към One Click LCA 

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

д-р Марина Стефанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изготвяне на Бизнес план, защо и как ?

 Георги ДжанабетскиСтарши мениджър бизнес развитие – Виваком

Кръгова икономика във водния сектор

инж. Радослав Тонев – Младежка секция към БАВ – IWA YWP

Technologies in Industry 4.pdf

Калоян Георгиев