Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Новини и Събития

Бюлетин на ENGINE-Hubs 

Новини и Събития

1st  Kick-Off Meeting Thessaloniki 

Kick-off срещата се проведе в помещенията на Международния център за цифрова трансформация и цифрови умения в Солун, Гърция, на 7 април 2022 г.

Присъстваха представители на всички бенефициенти, както и на Съвместния секретариат I INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“

Дневният ред беше разделен на две сесии:

  1. Презентации на профила на партньорите и на Работните пакети на проекта
  2. План за обществени поръчки, управление на проекта и правила за изпълнение на програмата INTERREG

Ние взехме участие в двете сесии. В първата представихме Съюз на строителните инженери в България – основни цели, задачи и дейности.

Във втората сесия взехме участие в дискусиите по отделните теми и коментирахме статуса на изпълнение на проекта към момента.

Среща с кмета на Благоевград Илко Стоянов

На 16 юни т.г. проведохме среща с кмета на Благоевград Илко Стоянов  и Главния Секретар Дейвид Арабаджиев.  Запознахме ги с проект „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.  Представихме целите и задачите на проекта. Кметът изрази задоволство от възможността, която проектът предоставя на млади инженери от региона на Благоевград за безвъзмездна подгототовка за развитие на собствен бизнес. Ръководствотто на Общината изрази готовност за пълно съдействие при изпълнение дейностите по проекта.

Online SC Meeting

Онлайн среща на SC

Онлайн срещата се проведе онлайн (чрез платформата Webex) на 9 юли 2022 г. Lever Development Consultants SA се ангажира да организира срещата. Присъстваха представители на всички партньори.

2nd Meeting_GotzeDelchev

Втората среща се проведе в хотел „КОМПЛЕКС БОЖЕ ИМЕ” в Балдево, Гоце Делчев, България, на 17 ноември 2022 г. Търговско-промишлена палата Гоце Делчев се ангажира с  организация на срещата. Присъстваха представители на всички партньори бенефициенти.

 

Дневният ред беше разделен на две сесии:

  1. Презентации на напредъка на партньорите до момента и преглед на състоянието на проекта
  2. WP4: ENGINE-HUBs GARDEN & ACADEMY Дейности и времеви план, финансови въпроси

В първата сесия взехме участие с Презентация за напредъка на проекта, като споделихме
изълнението на тръжните процедури, състоянието на установяване на ENGINE HUB в Благоевград.

Във втората сесия участвахме в дискусията,  споделихме и своите мисли за мотивационната кампания.

Среща с кмета на град Гоце Делчев г-н Москов 

На 17 ноември участниците във втората среща по проекта, по покана на кмета на Гоце Делчев, Владимир Москов, се срещаха с него в кметството. Илия Шербетов и Димитър Начев представиха целите и задачите на проекта, както и ползата от него за младите инженери в общината. Господин Москов изрази задоволството си, че дейностите по проекта ще бъдат реализирани на територията на Община Гоце Делчев и ще бъдат подпомогнати млади хора в района в стартирането на нов бизнес в така важната област на кръговата икономика.

Архитектурно-строителна седмица, Интер Експо Център София 

По време на 23-ото издание на Архитектурно-строителна седмица Green Energy, която се  проведе, в Интер Експо Център София от 29 март до 01 април 2023, в Съпътстваща програма – Възможности и предизвикателства. Проект „Clean and Circle” –  Условия за пълноценно оползотворяване на строителните отпадъци представена от доц. д-р инж. Р. Захариева, Ръководител катедра „Строителни материали“ при Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше промотиран проекта „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” и бяха раздадени дипляни на участниците в семинара.  

  Териториален клъстерен център – 25.05.23 г. (УАСГ)

По време на конференция на тема Иновативни Решения за Кръгово Строителство проведена на  25 май 2023 г. в зала 120, на Ректорат Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), където се учреди Териториален клъстерен център за кръгово строителство, в рамките на европейския изследователски проект MOBICCON-PRO, който ще бъде специално фокусиран върху темата за повторната употреба на строителните материали, беше промотирана програмата на проекта Създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България и бяха раздадени дипляни на участниците.

3rd Meeting Thessaloniki 

Третата среща се проведе в помещенията на ФЕДЕРАЦИЯТА НА ИНДУСТРИИТЕ НА ГЪРЦИЯ – SBE (PB2) в Солун, Гърция, на 12 юли 2023 г. Присъстваха представители на всички партньори – бенефициенти.

Г-н Constantinos Styliaras откри срещата и приветства всички участници в проекта ENGINE-HUBs. След това д-р Христос Георгиу, генерален директор на Изследователския институт на Федерацията на индустриалците на Гърция (SBE), приветства всички участници.

Г-н Йоанис Муратидис, от TEE/TKM,  представи напредъка до момента за Техническата камара на Гърция / Секция на Централна Македония (TEE/TKM). Процедурата по всички търгове е приключила и оборудването е закупено и инсталирано в техния HUB.

Г-н Константинос Стилиарас, ръководител на проекта на SBE, представи напредъка до момента за Федерацията на индустриите на Северна Гърция (SBE). Процедурата по всички търгове е приключила. Анализът на пазара и пропуските е завършен. Семинарите по доставки, продажби, маркетинг, право, финанси са в ход и ще приключат до края на юли. Панаира Helexpo ще се проведе в началото на септември, където България е почетната страна и той предложи, че би било идеално там да има общи дейности с българските партньори.

Г-жа Мария Стефанова, член на проектния екип на UCEB (BP3), представи напредъка на Съюза на строителните инженери в България (UCB) до момента. Процедурата по всички търгове е приключила. Офисът на Хъб в Благоевград е ремонтиран и е оборудван със съществуващата техника на организацията. Бяха изработени плаката и бяха разпространени. Мотивационната кампания е в ход.

Г-н Илия Шербетов, президент на GD-CCI, представи напредъка на Търговско-промишлена палата Гоце Делчев (GD-CCI) до момента. Те чакат оборудването да бъде монтирано в помещение, предоставено от Община Гоце Делчев. Двудневните семинари за предоставяне на информация за принципите на концепцията за кръгова икономика и методологията за изготвяне на бизнес план ще бъдат организирани в Гоце-Делчев и Благоевград.

Г -жа Elissavet Pavlidou (TEE-TKM/Lever) и г-жа Christiana Polyzou споменаха, че партньорите трябва да предоставят данни и да допринесат за 4-ия доклад за напредъка.

Г-жа Zoi Tselia, служител по проекта на JS, беше свързана по видеовръзка. Г-жа Целия напомни, че следващият доклад за напредъка трябва да бъде представен до 20 юли . Тя спомена, че има строги правила за внесени или непредоставени разходи, тъй като общо 90% от бюджета за всеки бенефициент трябва да бъде качен в MIS до края на септември.

Заседание на Общински съвет Благоевград -25.08.2023

По време на редовното заседание на Общински съвет Благоевград на 25 август 2023 година, в зала „22- ри Септември“ на общината, ръководено от Председателя на Общински съвет Радослав Тасков, общинските съветници бяха запознати с развитието на  проекта „Creating Circular Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria”, финансиран от INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, с  неговите целите и задачити. Бяха раздадени дипляни за по-подробна информация за дейностите по проекта. Общинските съветници изразиха задоволство от възможността, която проектът предоставя на младите граждани от региона на Благоевград за тяхното развитие.

©INFOMREJA.BG 2023
Всички права запазени.


Търговско – промишлената палата в Гоце Делчев – домакин на бизнес семинар

пресконференция

на Съюза на строителните инженери в България (ССИБ)
тема: Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика в трансграничната зона на Гърция-България
място:  БТА  Благоевград
време: 13.11.2023 (понеделник) от 11.00-12.00

©INFOMREJA.BG 2023
Всички права запазени.

 

Приключи работата по проект „ЕNGINE HUB“ от Програма Трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020

На 18 и 19 ноември в Green Park Hotel – село Гърмен, се проведе Третият пореден семинар по проект „ЕNGINE HUB“ от Програма Трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020. Той беше на тема: „Правна, финансова, счетоводна помощ и възможности за реализиране и финансиране на бизнес идеи“

По време на проекта: Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика  в трансграничната зона на Гърция-България бяха разработени бизнес идеи за нововъзникващи предприятия. 

Бяха определени критерии за подбор, които зачитат равенството между мъжете и жените и насърчават равните възможности и недискриминацията. 

вижте отличените проекти

Програма за Обучение на ENGINE-HUB България. Тук може да намерите Програмата за Обучение на ENGINE-HUB България, както и да свалите полезни материали за обучение.