Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

♥ Отличени Проекти ♥

Отличени Проекти

Насърчаването на Кръговата икономика има за цел да постигне устойчиво развитие, т.е. намаляване на  бедността, отговорно потребление и производство, устойчиви градове и общности, както и насърчаване на приобщаващата и устойчива индустриализация и иновации. Кръговата икономика осигурява значителни екологични, икономически и социални ползи.

По време на проекта: Създаване на бизнес от млади ENGINEers в областта на кръговата икономика  в трансграничната зона на Гърция-България бяха разработени бизнес идеи за нововъзникващи предприятия. 

Бяха определени критерии за подбор, които зачитат равенството между мъжете и жените и насърчават равните възможности и недискриминацията. 

вижте отличевите проекти

Greta Milkova
GRETA GRAPHICS EOOD
BULGARIA, Blagoevgrad, James Boucher 7
gretagraphics@abv.bg
+359 897454685

Daniel Evlogiev
UACEG, +359 887401113

Rayko Smilyanov
RAIMAR Ltd. – Natural Stones Processing and Garden Furniture Production
Bulgaria, Kresna 2840, Vardar str. 90
info@smilenov.net

Юрдана Шивачева
Карпе Дием Травел БГ ЕООД
dani_guide@hotmail.com

Roumyana Zaharieva
UACEG, +359 887401113
roumyana.zaharieva@gmail.com

Донка Милкова
КИИП гр. Благоевград

Специално Отличен Проект

УСТОЙЧИВО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ(БРАКУВАНИ) ТЕКСТИЛИ
И ВНЕДРЯВАНЕТО ИМ В ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДСТВОМ ТЪКАНЕ
НА КИЛИМИ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВО

 

В рамките на академията ENGINE младите предприемачи бяха информирани за възможностите за финансиране и как те могат да се възползват от тях. Такива възможности биха могли да бъдат наличните финансови инструменти, съфинансирани програми на двете държави, както и частни инвеститори чрез наличните платформи. 

За да могат да бъдат реализирани тези възможности се проведоха специални събития, за да се свържат нововъзникващите предприемачи с инвеститори, които имат интерес към техните идеи.

Инструментите и средствата за подходящо финансиране за всяко ново предприятие бяха идентифицирани по време на проекта, а потенциалните предприемачи получиха  подкрепата от експерти и обучители по проекта.