Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Семинар – ХЪБ Благоевград – Ноу-хау технологии и добри практики 30 октомври 2023

СЕМИНАР
Предоставяне на ноу-хау по теми, свързани със съществуващи технологии и добри практики в области на кръговарта икономика, в която ще се реализират бизнес идеите

Дата: 30 октомври 2023, Начало: 13.00 часа
Място: ХЪБ Благоевград, 2700 Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ 7, етаж 3

 ПРОГРАМА

Ноу-хау за съществуващи технологии и добри
практики в области на кръговата икономика, свързани с
реализацията на бизнес идеите
лектор: доц. д-р Марина Стефанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

13.00 – 14.00 – Въведение в Ноу-хау за съществуващи технологии в области на кръговата икономика за реализацията на бизнес идеите
14.00 – 15.00 – Казуси от кръгови бизнес модели
15.00 – 15.15 – Coffee break

15.15 – 17.00 – Секторен подход за разработване и оценка на бизнес идеите – работа в група
17.00 – 17.30 – Финално представяне и допълнително обсъждане на бизнес плановете