Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

CLOSURE CONFERENCE ENGINE-HUBs

CLOSURE CONFERENCE ENGINE-HUBs 

Thessaloniki, 31/10/2023, (Tuesday)
Venue: Amphitheater of the Technical Chamber of Greece, 
Megalou Alexandrou 49, Thessaloniki, ZIP 54643

Заключителната конференция на проекта „ ENGINE-HUBs “ , организирана от Техническата камара на Гърция / Департамент Централна Македония , водещ партньор на проекта, приключи на 31 октомври 2023 г., в аудиторията на TEE/KM, с присъствието на от представители на всичките партньори по проекта, инженери и млади предприемачи. Целта на конференцията беше да представи основните аспекти и най-важните резултати от проекта „ENGINE-HUBs“, проект, който  популяризира „кръговия“ бизнес модел сред млади инженери и учени в трансграничния регион.

Конференцията започна с приветствие от г-н Г. Цакумис , президент на TEE/TKM и г-н Димитър Начев, президент на Съюза на строителните инженери в България, г-н К. Стилиарас, изпълнителен директор на Асоциацията на гръцките индустрии, последва церемонията по награждаването на 5-те най-добри и иновативни бизнес идеи за прилагане на кръговата икономика, възникнали чрез програмата. По-конкретно, P. Zarkos (elektronio handcrafted vehicles – електрически велосипеди и кънки с нисък енергиен отпечатък), T. Patsakidou (second wave – Екологични бански костюми, изработени от рециклирани материали), K. Vrangalas (armonia eu – развитие на блокчейн технология за управление на твърди битови отпадъци), A. Mavrommataki (circle of fashion – повторна употреба и рециклиране на дрехи) и E. Moraiti (fleri / фармацевтични продукти – използване на селскостопански остатъци за превръщането им във фармацевтични продукти).вс

Г-н G. Mouratidis , ръководител на проекта на проекта от TEE/TKM, г-жа X. Polyzou , изпълнителен директор на компанията Lever Development Consultants SA, г-н M. Hatzigiannis , изпълнителен директор на  компанията експерт-консултанти по развитие, които представиха проекта, неговите ключови резултати, както и жизнеспособността на създадените по него ENGINE хъбове .

Първата секция на конференцията приключи с представяне на най-добрите бизнес планове от Гърция и България.

Във втората секция на конференцията, с S. Mylonas, член на Комитета по околна среда на TEE/TKM, като основен лектор, представи външната среда и как тя влияе върху развитието на кръговата икономика, докато в третата секция, опитът и научените поуки от успешните инкубационни и преинкубационни структури бяха представени от г-н. К. Георгиев , от Шнайдер Електрик България и Калатекс ООД, г-н Р. Тонев, от Българска асоциация по водите/младежка организация и г-н Г. Кока , член на ME Конкурентоспособност, предприемачество и иновации на TEE/TKM. Конференцията приключи с B2B срещи и финално събитие за нетуъркинг и B2B среща.

Кутии за съхранение, които се превръщат в мебели, дрехи от рециклируеми материали, превръщане на селскостопански отпадъци във фармацевтични продукти, са част от отличените идеи на млади инженери.

„Проектът Engine-Hubs засяга най-модерната, иновативна и екстровертна форма на предприемачество, кръговата икономика“, посочи президентът на техническата камара на Гърция – секция Централна Македония (TEE/TKM), г-н Йоргос Цакумис по време на конференция където бяха представени резултатите от конкретния проект и беше пояснено, че „в контекста на проекта във всяка институция са създадени структури, т.нар. Хъбове, като обучителни и информационни центрове за млади инженери и учени. В рамките на тях се проведоха семинари по технологии и практики на кръговата икономика и обучение по бизнес планиране“.

Хъбовете, както подчерта г-н Цакумис, предоставят консултации и наставничество на бъдещи предприемачи, за да могат те да превърнат идеята си първоначално в бизнес план, а след това в бизнес дейност.

„Бяхме вдъхновени от тази специфична програма и сега ще добавим още елементи на кръговата икономика към нашия бизнес“, каза г-н Пантелис Заркос, който получи първата награда, и специално обясни, че „ние я прилагаме към опаковките, защото изпращаме велосипедите с голяма дървена кутия, тъй като те са обемисти продукти и могат да се използват като малка мебел, библиотека или рафт или да се използват за съхранение на вашето превозно средство отново там. Също така използваме много 3D печат, за да проектираме нашия прототип.“

„Особено за страна като Гърция областта на кръговата икономика представлява значителен обхват за инвестиции и развитие на нови бизнес дейности“, отбеляза изпълнителният директор на Асоциацията на гръцката индустрия (S.V.E.) г-н Константинос Стилиарас и подчерта, че процентът на материалите които се оползотворяват и използват повторно в икономиката (индикатор за „степен на използване на кръговата икономика“ на ЕВРОСТАТ) е 3,4% за Гърция, докато съответната средна европейска стойност е 11,7%. Показателно e, че в Белгия съответният индекс е 20,5%, докато в Холандия е 33,8%. Десет пъти повече от Гърция.

Инвестициите, каза той, в сектори, които попадат в обхвата на кръговата икономика, възлизат на 0,02% от БВП при средно за Европейския съюз 0,12%. Гърция е с най-нисък процент на инвестиции в този сектор сред страните от ЕС и рециклира едва 21% от битовите отпадъци, докато Европа рециклира 49,6%. Съответната цел за 2030 г. е 65%.

„Този проект, който е пред завършване, също подчерта значението на сътрудничеството на всички участващи агенции, за да се увеличи максимално въздействието на тези инициативи. Защото европейските проекти, особено гръцко-българските проекти за трансгранично сътрудничество, са инвестиция в изграждането на отношения на сътрудничество, в международни мрежи и в развитието на нови знания с пряко приложение в бизнеса за справяне с общи предизвикателства“, подчерта г-н. Стилиарас.

Зам. деканът на доц. д-р Марина Стефанова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представи проблеми и предизвикателства на реализиране на кръговата икономика в България. Тя акцентира върху ролята на младите хора за успешното прилагане на основните принципи на устойчивото развитие в аспекта на зелената трансформация. Засегна важността за осъзнаване на възможностите които предоставята европейските политики в тази област и необходимостта от познаване  на финансовите им инстументи. В заключение изрази, своето задоволство от актуалността на проекта и постигнатите резултати за ангажираност на младите инженери от Гърция и България  в тази толкова важна тематика на глобалния свят.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Илия Шербетов изтъкна: „Много съм щастлив, защото от наша страна сме много успешни с тази програма. Имаме седем проекта, които са като стартови проекти за нови инженери на въпросната програма. Имаше голям интерес от млади инженери. Имахме три семинара в България и около 70 души участваха. Следва финала, за това как може да работи кръговата икономика и как ще убедим малките деца с нови идеи, защото това е целта на програмата.“

Проектът Engine-Hubs има бюджет за общата корпоративна схема от 682 991,00 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални ресурси на участващите страни и е с продължителност 24 месеца.

В близко бъдеще се очаква да бъде завършен планът за продължаване на функционирането и устойчивостта на хъбовете след края на проекта, така че те да бъдат място за приемане и подкрепа на иновативно, екологично предприемачество и свързване на нови бизнеси с пазара. В същото време разработеният учебен материал е осигурен с пълен и отворен достъп чрез специална електронна платформа.

Изнесени презентации на конференцията

The Project

Giannis Mouratidis
Engine-Hubs Project Manager TEE/TK

Outputs and results – Final Conference, 31.10.2023

Engine-Hubs     TEE/TK

Circular Economy – challenges and problems, Case of Greece

  MILONAS SOTIRIS

Pathways of the circular economy and
innovations in water and sanitation enterprises

Radoslav Tonev
Bulgarian Water Association – IWA YW Manager TEE/TK

Elektronio 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

HEAT IT UP – Innovation proposal – ENGINE HUBS, 2023

Radoslav Tonev

HelioBalance 

Kaloyan Georgiev

PlastiPrintTech: Transforming Plastic into 3D Innovation


Silvia Trifonova

Recycling Cigarette Butts: A Circular Solution for a Cleaner World


 Katrin Gurkova

Solar-Reviver-Presentation

Kaloyan Georgiev

WATER RAM

Viktoriya Kuncheva

Προγράμματα Χρηματοδότησης

ΚΟΚΚΑΣ ΚΥΚ