Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Online Registration ☼

online registration

☼ Регистрацията ще бъде отворена на 15 септември 2021.
За участие във форума не се дължи регистрационна такса.

☼ Registration will open on September 15, 2021.
There is no registration fee for participation in the forum.

Моля, определете езика за комуникация.

На този език ще слушате лекциите на конференцията On-line и ще получите персонален линк за участие.
Please select the language of communication.

In this language you will listen to the lectures of the On-line conference and you will receive a personal link to participate.
BG

  • Титла

  • Име*

  • Фамилия*

  Вашата организация

  Град

  Избери град

  Образование: бакалавърска степен и образователна институция*

  Учебна специализация- магистърска и/или докторска степен: Звание и учебна институция

  Съответен професионален опит. Ако е приложимо, добавете кратко описание, както и години опит

  Заглавие на бизнес идеята – Кратко описание на иновативния продукт/услуга

  Вашият имейл* Задължително поле за да получавате Информационния бюлетин на програмата

  Вашият мобилен телефон* Задължително поле за да получавате съобщения по Vibеr*

  * Задължително поле за да получавате съобщения по Vibеr
  ** Полето се попълва ако желаете да получавате съобщения по Vibеr / WhatsApp

  Ще взема участие в следните панели:  Вие ще получите веднага e-mail, потвърждаващ Вашата регистрация.