Maria Stefanova: +389 884 705 766
Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Регистрация за участие

Creating “Circular Business“ by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria
Създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България

 Ако живеете или работите професионално в региона на Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Банско, Сандански, Петрич и др.

❷  Ако сте завършили висше образование и имате бакалавърска или магистърска степен или ви предстои.

 Ако се интересувате от проблемите на околната среда и кръговата икономика или бихте искали да се запознаете с тази тема и да участвате по-активно.

Ако искате да добиете нови умения и знания, които да ви помогнат професионално в живота.

❺  Ако искате да се повиши конкурентноспособността – вашата и на предприятието.

❻  Ако имате вече бизнес идея в сферата на кръговата икономика или бихте искали да я разработим заедно.

❼  Ако искате да осмислите живота си в периода Април 2023 – Октомври 2023 – предимно вечерни часове.

❽  Ако всичко това ви харесва и ви ентусиазира.

 Елате и кандидатствайте до 21 април 2023 година.

На най-добрите ще се раздадат парични награди от €1000.

Регистрирайте се, научете нещо и направете крачка напред.
Програмата Създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България е напълно безплатна и се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участваци в Interreg V-A „Гърция-България“.